Ca la Nuri posa a la venda, en els restaurants Platja Ca la Nuri i Xiroi Ca la Nuri, la segona edició de la samarreta solidària. El preu és de 3€ i tota la recaptació va destinada al projecte d’activitat agrícoles i ramaderes de la Fundación Vicente Ferrer.

EL PROJECTE:

· Fomenta el desenvolupament econòmic social i cultural i de les famílies de les zones rurals que es dediquen a l’agricultura.

· Ca la Nuri enfoca la seva donació́ a l’origen, a la matèria prima, donant suport a les famílies d’agricultors.

· La Fundació́ Vicente Ferrer aprofita aquests recursos i lluita contra la desertització́ de les terres i el desarrelament de les famílies. Les conseqüències directes són l’augment de llocs de treball i la disminució́ tant de la desestructuració familiar com de l’abandona- ment escolar.

PLATJA – CA LA NURI